Voda

Kvaliteta pripremljene kave izravno je povezana s kvalitetom vode koja se koristi za kuhanje.