Pravila promotivne aktivnosti "Shop @ Kavantura.com"

Članak 1: ORGANIZATOR

Organizator promotivne aktivnosti je Imperija kave j.d.o.o., Krijesnice 40, 10000 Zagreb, OIB: 58937618732 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2: NAZIV AKTIVNOSTI

Naziv promotivne aktivnosti je "Shop @ Kavantura.com" (u daljnjem tekstu: Aktivnost).

Članak 3: TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA AKTIVNOSTI

Svrha Aktivnosti je nagrađivanje kupaca koji kupuju na web shopu Kavantura.com.
Aktivnost traje od 28.1.2021. do 11.2.2021. godine (zaključno s tim datumom).

Članak 4: NAGRADNI FOND

Nagradni fond se sastoji od 3 nagrade:

  1. nagrada: paket šalica Iris Dots za cappuccino (6 šalica i 6 tanjurića u bojama crvena, narančasta i aqua plava), proizvođača Inkerpor;
  2. nagrada: Coffee Box mega (5 različitih kava), proizvođača Imperija kave;
  3. nagrada Coffee Box original (3 različite kave), proizvođača Imperija kave.

Kupac nema pravo tražiti zamjenu dodijeljene nagrade niti zamjenu nagrade za novac. Dostavom nagrade prema utvrđenim pravilima prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema kupcu.
Organizator ne odgovara za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz korištenja nagrada ove Aktivnosti.

Članak 5: UVJETI ZA SUDJELOVANJE U AKTIVNOSTI

U Aktivnosti mogu sudjelovati sve punoljetne i potpuno poslovno sposobne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem na području Republike Hrvatske.
Za sudjelovanje u Aktivnosti potrebno je obaviti kupnju prehrambenih i/ili neprehrambenih proizvoda na web shopu Kavantura.com u najmanjem iznosu od 100,00 kn po računu.
U navedeni minimalni iznos od 100,00 kn ne ulazi eventualni trošak dostave.

Svaki pojedinac može sudjelovati s više kupnji/prijava.
Dostava naručenih proizvoda i nagrada vrši se besplatno na području grada Zagreba, dok se na adrese izvan grada Zagreba narudžbe šalju poštom prema cjeniku naznačenom na web shopu, a nagrade će biti poslane o trošku Organizatora. Narudžbe i nagrade dostavljaju se / šalju isključivo na adrese unutar Republike Hrvatske.

Članak 6: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u ovoj Aktivnosti kupac prihvaća Pravila Aktivnosti te je suglasan da Organizator osobne podatke kupca kao što su: ime, prezime, adresa, spol, adresa za račun, adresa dostave, kontakt za dostavu (telefon ili mobitel i e-adresa) te ime, prezime, adresa dostave te kontakt (telefon ili mobitel treće osobe za izvršenje dostave (u slučaju odabira navedene mogućnosti), može prikupljati i obrađivati u svrhu provođenja ove Aktivnosti.
Organizator obrađuje osobne podatke kupaca sukladno Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba) te u skladu sa svim pozitivnim propisima iz područja zaštite osobnih podataka koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, po najvišim standardima koje Organizator primjenjuje u svom poslovanju.
Osobni podaci mogu biti dostavljeni izvršiteljima obrade (npr. agencijama za izradu i održavanje mrežnih stranica te pružateljima tehnoloških usluga) koji sudjeluju u provođenju Aktivnosti.
Dostavljeni osobni podaci se obrađuju isključivo prema uputama Organizatora uz poduzimanje svih odgovarajućih mjera u svrhu zaštite i sigurnosti osobnih podataka.
Osobni podaci će se čuvati najviše tri mjeseca nakon završetka Aktivnosti te će nakon toga biti izbrisani.
O načinu obrade osobnih podataka kupac se može detaljnije informirati u informacijama o obradi osobnih podataka od strane Organizatora (Izjava o povjerljivosti podataka) a koje su dostupne na web stranici. Navedene informacije imaju za cilj pružiti pregled o obradi osobnih podataka te upoznati s pravima u vezi s navedenom obradom, sve u svrhu zaštite privatnosti.

Članak 7: NAČIN I ROK PREUZIMANJA NAGRADE

Organizator će po završetku promotivne aktivnosti organizirati izvlačenje dobitnika nagrada među kupcima koji su ostvarili pravo na nagradu.
Nagrade će biti dostavljene/poslane u dogovoru s nagrađenim kupcima.

Članak 8: IZMJENA PRAVILA

Organizator zadržava pravo dopune i izmjene ovih Pravila, o čemu će sudionici biti obaviješteni putem društvenih mreža.

Članak 9: MOGUĆNOST PREKIDA AKTIVNOSTI

Organizator zadržava pravo prekinuti Aktivnost prije roka odnosno ispunjenja uvjeta određenog u ovim Pravilima, a o čemu će kupci biti obaviješteni putem društvenih mreža.

Članak 10: RJEŠAVANJE SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika Aktivnosti nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 11: PRAVILA

Svi sudionici su suglasni s pravilima Aktivnosti.
Pravila Aktivnosti bit će objavljena na web stranici Kavantura.com dana 28.1.2021.
Svi sudionici Aktivnosti suglasni su sa svim pravilima web shopa Kavantura.com.

Imperija kave j.d.o.o.
Krijesnice 40
10 000 Zagreb